Od wrażliwości do skuteczności – czyli jak wzmocnić siłę swojego charakteru – warsztaty rozwojowe

Brak umiejętności radzenia sobie ze stresorami powoduje, że ludzie wiele tracą, pomimo że mają wiedzę, kompetencje i kwalifikacje.

Tempo w jakim dziś zmienia się otaczający nas świat jest ogromne. Dlatego coraz częściej stawiamy nie na wiedzę zdobytą na uczelni, ale na kompetencje.

Pracodawcy zdają sobie sprawę, że działają w zmieniającym się, wielce konkurencyjnym świecie, a znalezienie odpowiednich pracowników jest niezwykle ważne w budowaniu organizacji, która będzie gotowa na różne wyzwania i zmiany.

Odporność psychiczna jest zatem jedną z najbardziej pożądanych kompetencji przyszłości.

Gatunkiem, który przetrwa, nie jest ani ten najsilniejszy, ani najinteligentniejszy.
Przetrwa ten, który potrafi się zmieniać…

Karol Darwin

Co daje nam odporność psychiczna?

Odporność psychiczna jest fundamentalnie ważną cechą osobowości i wiąże się z:

Efektywnością osobistą (skutecznością) – w zakresie ilości i jakości wykonywanej pracy. W sferze edukacji występuje jasna zależność pomiędzy odpornością psychiczną, a zdawalnością egzaminów i testów na wszystkich poziomach edukacji. Osoby odporne psychicznie wydają się ambitniejsze, są również bardziej konkurencyje na rynku pracy.

Proaktywnością – im wyższy poziom odporności, tym chętniej przyjmujemy pozytywne wzorce zachowań: angażujemy się w działania, w dyskusje, zadajemy pytania, zgłaszamy się na ochotnika do różnych aktywności. „Dam radę” – takie myślenie cechuje osoby silne i odporne psychicznie.

Ogólnym dobrostanem – im wyższy poziom odporności psychicznej, tym bardziej pozytywnie odbieramy świat zewnętrzny.

Jak wzmocnić swoją odporność psychiczną? Jak wyrobić w sobie hart ducha?

Im bardziej jesteśmy odporni, tym łatwiej nam przetrwać codzienne kłopoty, problemy rodzinne, zdrowotne czy zawodowe, a także szybciej odzyskujemy równowagę po wydarzeniach traumatycznych.

Odporność psychiczna jest plastyczną cechą osobowości. Nawet jeśli nie czujesz się psychicznym siłaczem, swoją odporność możesz ćwiczyć niczym mięśnie.

W pewnym stopniu odporność psychiczna jest ukształtowana genetycznie i niektóre osoby od urodzenia charakteryzują się silną psychiką, ale na szczęście największy wpływ na tę właściwość mają nasze doświadczenia. Zatem uczymy się odporności psychicznej korzystając z bieżących zdarzeń.

Kluczem do tego jest samoświadomość i umiejętność refleksji, bez nich niczego się nie nauczymy. Warto zatem znać swój indywidualny poziom siły i odporności psychicznej. Dzięki temu będziemy wiedzieć, jakie jej obszary wymagają wzmocnienia lub jak przeciwdziałać negatywnym skutkom braku odporności psychicznej: wypaleniu zawodowemu, wyuczonej bezradności, czy życiu w poczuciu ciągłego zagrożenia.

Każdy, nawet osoby o niezwykle wrażliwej psychice, mogą nad swoją odpornością pracować, wzmacniać ją i rozwijać. Warunkiem jest jedynie to, by być gotowym do wyjścia poza swoją strefę komfortu i poszerzać granice poczucia własnego bezpieczeństwa poprzez dodawanie do puli doświadczeń także tych, które wymagają wysiłku. Oczywiście to jest proces. I żeby wprowadzić zmianę, potrzeba czasu.

Jeśli chcesz zwiększyć swoją odporność psychiczną, nauczyć się lepiej radzić sobie z trudnościami – zacznij od fundamentu. Poznaj swoje zasoby. Dowiedz się od czego zaczynasz – jak jest teraz.

Jako szef, lider, manager – poznaj swój zespół. Dowiedz się jakie są jego słabe punkty i mocne strony.

Odporność psychiczną można rozwinąć o ile jesteśmy na to gotowi. Również ludzie o wrażliwej psychice mogą nauczyć się, jak powinna funkcjonować osoba odporna psychicznie i z powodzeniem stosować odpowiednie narzędzia i techniki, aby lepiej sobie radzić.

Termin i zapisy: Wkrótce więcej szczegółów.