Projektowanie kariery 3Z

Jak daleko sięgasz w przyszłość myśląc o swojej ścieżce kariery?

Planowanie ścieżki kariery nie koniecznie musi być związane ze zmianą pracy. Nawet jeśli firma, w której obecnie pracujesz spełnia Twoje oczekiwania – myśl długofalowo i planuj dalszy rozwój swojej kariery.

Korzystaj z możliwości – planuj i udoskonalaj siebie jako eksperta, szefa, managera! Zarządzaj swoją karierą w trzech krokach.

W ciągu ostatnich kilku lat dosyć mocno zmienił się model ścieżki rozwoju zawodowego. Dziś kariera zawodowa to nie tylko awanse i wspinanie się po kolejnych szczeblach w jednej organizacji. Kariera to konkretne marzenie/cel zawodowy oraz klarowna wizja jego realizacji.

 

1. Zdiagnozuj swoje kompetencje

Planowanie ścieżki kariery należy rozpocząć od identyfikacji dwóch czynników: wewnętrznego – umożliwiającego realne i obiektywne odkrycie samego siebie oraz zewnętrznego, który wiąże się z oceną otoczenia i środowiska, w którym funkcjonujemy.

Najbardziej istotnym elementem rozwoju zawodowego i osobistego jest samoświadomość. Samoświadomość to wiedza o sobie opierająca się na dwóch perspektywach:

wewnętrznej (przedstawia to, na ile jasno postrzegamy własne wartości, pasje, aspiracje, zachowania, mocne i słabe strony itd. oraz nasz wpływ na innych);

zewnętrznej (oznacza zrozumienie, jak postrzegają nas inni w tych samych kategoriach).

SAMOŚWIADOMOŚĆ i wiedza o sobie to fundament do budowania dalszej, niejednokrotnie nowej ścieżki kariery.

Dla kogo?

Pakiet ZDIAGNOZUJ swoje kompetencje jest dla KAŻDEGO, kto chce wziąć pełną odpowiedzialność za rozwój swojej kariery zawodowej. Dla tych, którzy chcą być świadomi swoich zasobów – talentów, kompetencji, umiejętności.

Program w szczególności przeznaczony jest dla osób, które chcą na nowo zaplanować swoją ścieżkę kariery, stoją na rozdrożu zawodowym lub dopiero zaczynają swoją przygodę z rynkiem pracy.

Ten pakiet jest dla CIEBIE jeśli:

chcesz zmienić pracę na bardziej satysfakcjonującą, ale nie wiesz od czego zacząć,

od dawna funkcjonujesz na rynku pracy, ale nie jesteś pewien/a, czy praca, którą wykonujesz jest odpowiednim miejscem dla Ciebie,

chcesz wrócić na rynek pracy po dłuższej przerwie lub/i się przebranżowić,

jesteś studentem/tką ostatnich lat studiów i dopiero przygotowujesz się do wejścia na rynek pracy.

Rozwój zaczyna się od KLAROWNOŚCI. Mieć klarowność to znaczy mieć wiedzę na temat siebie i tego, co chcemy osiągnąć.

Korzyści dla Ciebie

Celem procesu jest wstępna identyfikacja Twoich zasobów na podstawie dotychczasowych doświadczeń oraz określenie głównego celu zawodowego.

Pakiet obejmuje:

Moduł I. KLAROWNOŚĆ – KIM JESTEM?

Analiza Twojej obecnej sytuacji zawodowej – Gdzie jesteś teraz i jak się tu znalazłeś/aś?

Twoje wartości, misja, powołanie, pasja

Identyfikacja zasobów – predyspozycje, talenty, mocne strony, ograniczenia

Twój indywidualny styl pracy

Co Cię wyróżnia?

Moduł II. OKREŚLENIE GŁÓWNEGO CELU ZAWODOWEGO

Jaką wartość dajesz innym?

Analiza aktualnego rynku pracy oraz potrzeb pracodawców

Określenie głównych celów zawodowych w perspektywie krótko– i długoterminowej

Wsparcie w podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących dalszej drogi zawodowej

Wsparcie w podejmowaniu decyzji o zmianie dotychczasowej ścieżki kariery

Pakiet ZDIAGNOZUJ swoje kompetencje to 3 spotkania – sesje doradczo – coachingowe (90 min). Częstotliwość spotkań jest ustalana indywidualnie.

Cena pakietu: od 579 zł (cena uzależniona jest od dotychczasowego doświadczenia zawodowego).

2. Zaplanuj ścieżkę kariery

Jak chcesz aby wyglądało Twoje życie za rok, 5 czy 10 lat? Czy Twój zawód będzie jeszcze istniał? Jakie nowe kompetencje i umiejętności nabędziesz w tym czasie? Definiuj cele i konsekwentnie je realizuj. Im konkretniej sprecyzujesz to, czego pragniesz, tym większa będzie Twoja skuteczność i elastyczność względem zmieniających się warunków i okoliczności.

Wizja i marzenia – jeśli już gdzieś podążasz, to tylko z wizją mety.

Dla kogo?

„Znam siebie, ale nie wiem co dalej…” Masz klarowność. Wiesz jaki jest Twój cel zawodowy, ale nie wiesz jak go zaplanować? Skorzystaj z pakietu ZAPLANUJ ścieżkę kariery.

Korzyści dla Ciebie

Celem procesu jest zaplanowanie realizacji Twojego głównego celu zawodowego oraz stworzenie indywidualnych harmonogramów działań.

Pakiet obejmuje:

Moduł I. PLANOWANIE CELU ZAWODOWEGO I DALSZEJ ŚCIEŻKI KARIERY – planowanie strategiczne metodą małych kroków

Wyznaczanie mniejszych celów zawodowych (kamienie milowe) związanych z rozwojem Twojej ścieżki kariery

Ustalenie jakie umiejętności są niezbędne, aby osiągnąć sukces w wybranej przez Ciebie ścieżce rozwoju – jak osiągnąć poziom eksperta w swojej dziedzinie?

Zaprojektowanie trybu uczenia się poza systemem (zdobywanie nowych umiejętności poza tradycyjnym systemem szkolnictwa) – dla studentów

Planowanie indywidualnego trybu uczenia się i zdobywania wiedzy praktycznej; przygotowanie do wejścia na poziom ekspercki

Zarządzanie sobą w czasie i praca nad produktywnością – ustalanie dziennego harmonogramu działań.

Moduł II. PRZYGOTOWANIE PROFESJONALNEGO CV*

Pakiet ZAPLANUJ ścieżkę kariery to 3 spotkania – sesje doradczo – coachingowe (90 min). Częstotliwość spotkań jest ustalana indywidualnie.

Cena pakietu: od 679 zł (cena uzależniona jest od dotychczasowego doświadczenia zawodowego).

*Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych jest dodatkowo płatne.

3. Zarządzaj swoim potencjałem

Efektywne planowanie swojej zawodowej przyszłości na poziomie zaawansowanym.

Dla kogo?

Znasz swoje mocne strony. Posiadasz mocny ugruntowany potencjał, ale potrzebujesz drogowskazu, żeby odpowiednio nim zarządzać. A może prowadzisz konkretny projekt lub masz cel, nad którym już pracujesz, ale chciałbyś/chciałabyś wejść na kolejny poziom? Być wysoce produktywny/a i realizować swoje cele cztery razy szybciej? Jeśli tak – Pakiet ZARZĄDZAJ swoim potencjałem jest dla Ciebie!

Korzyści dla Ciebie

Celem procesu jest zbudowanie marki osobistej, rozwój umiejętności liderskich, komunikacyjnych i negocjacyjnych oraz przygotowanie do bezpośredniego kontaktu z pracodawcą / klientem.

Pakiet obejmuje:

Moduł I. KREOWANIE MARKI OSOBISTEJ (PERSONAL BRANDING)

Moja widoczność na rynku pracy – tworzenie profili zawodowych

Tworzenie profesjonalnego CV dopasowanego do charakteru Twojej działalności (tworzenie atrakcyjnego CV, które Cię wyróżni, dopasowanego do konkretnej oferty/pracodawcy)*

Kompetencje przyszłości – jak je rozwijać

Rozwój umiejętności liderskich

Efektywna komunikacja, umiejętności negocjacyjne i perswazyjne

Zaprezentowanie siebie jako eksperta – autoprezentacja, elevator pitch

Moduł II. KONTAKT Z PRACODAWCĄ/KLIENTEM – przygotowanie do rozmowy

BONUS: Dodatkowe, godzinne spotkanie po rozmowie z klientem / pracodawcą.

Pakiet ZARZĄDZAJ swoim potencjałem to 3 spotkania – sesje doradczo – coachingowe (120 min). Częstotliwość spotkań jest ustalana indywidualnie.

Cena pakietu: od 979 zł (cena uzależniona jest od dotychczasowego doświadczenia zawodowego).

*Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych jest dodatkowo płatne.

Poza dostępnymi pakietami możliwe jest również umówienie się na indywidualną, jednorazową konsultację. Koszt jednorazowej konsultacji (60 min) to 99 zł.