Dążenie do celu

Umiejętność wyznaczania sobie celów i ich realizacja. Tutaj szczególnie istotną rolę pełni umiejętność organizacji własnego działania (odpowiedzialność, pracowitość, solidność, systematyczność, ale też umiejętność motywowania się do pracy) oraz wiedza i umiejętności praktyczne, biorące się z wykształcenia i doświadczenia.

W szczegółowym rozumieniu dążenie do celu obejmuje:

Motywowanie samego siebie do działania

Dużo mówi się o motywowaniu pracowników/zespołów. A jak zwiększać wydajność swojej pracy? Jak motywować siebie samego? Automotywacja bardzo silnie łączy się z odpowiedzialnością. Wykonywanie czynności nie będących przyjemnością lecz obowiązkiem wymaga od człowieka poświęcenia, a przede wszystkim wzięcia odpowiedzialności za realizację postawionego celu.

Wysoka produktywność – umiejętność określania priorytetów

W świecie ogromnej ilości bodźców, pełna koncentracja i skupienie na wykonywanym zadaniu to nie lada wyzwanie. Wysoka produktywność to przede wszystkim znajomość siebie. Umiejętność dopasowania czasu i rodzaju obowiązków do swoich predyspozycji. To również takie planowanie zadań, które pozytywnie wpływa na efektywność jednostki oraz zespołu.

Odwaga do działania

Wiele osób posiada wysokie kwalifikacje, bogate doświadczenie, a dodatkowo unikatową wiedzę ekspercką, ale mimo to nie odnoszą sukcesu w życiu zawodowym i wciąż mają poczucie, że czegoś im brakuje. Tym brakującym elementem bardzo często bywa odwaga do działania. Zarówno jednostki działającej we własnym interesie jak i w interesie grupy. W ten sposób sami wykluczamy się z wielu okazji i możliwości.

Szukanie rozwiązań oraz usprawnień

Znakiem naszych czasów z pewnością jest ciągłe doskonalenie. Zarówno siebie jako człowieka/pracownika, jak i procesów w danej organizacji. Bardzo duże znaczenie w rozwoju i samodoskonaleniu ma wytyczanie celów oraz wytrwałe dążenie do ich realizacji. Oczywiście im szybciej tam dojdziemy i im lepsze rozwiązania znajdziemy, tym szansa na realizację celu większa.

Kreatywne rozwiązywanie problemów

Biegłość w rozwiązywaniu problemów i kreowanie niestandardowych, wychodzących poza schemat rozwiązań.