Odpowiedzialność

Odpowiedzialność to obszar kompetencji mocno związany z poziomem dojrzałości danej osoby. Odpowiedzialny pracownik doprowadza sprawy do końca. Jest konsekwentny w działaniu. Zawsze dotrzymuje danego słowa. Ma świadomość bycia częścią firmy/zespołu w którym pracuje. Dlatego bardzo dobrze rozumie wpływ i konsekwencje swoich działań na funkcjonowanie całej grupy.

W szczegółowym rozumieniu odpowiedzialność obejmuje:

Podejmowanie działań od początku do uzyskania spodziewanego efektu końcowego

Konsekwencja w działaniu. Doprowadzanie zadań do końca. Bycie słownym.

Wychodzenie z inicjatywą

Postawa proaktywna i zaangażowanie.

Staranność – zwracanie uwagi na szczegóły

Rozumienie wpływu i konsekwencji swoich działań na innych