Podejmowanie decyzji

Działaniem napędzającym rozwój firm i wyniki każdego z pracowników jest podejmowanie decyzji. Decyzje mogą mieć różny charakter i znaczenie. Wyróżniamy m.in. decyzje strategiczne, operacyjne, związane z klientami, wymuszone terminami, wymagające podjęcia ryzyka. Niezależnie od okoliczności, wszystkie decyzje mają jedną wspólną cechę – musi zostać dokonany jakiś wybór, ponieważ coś się zmieniło lub powinno zostać zmienione.

W szczegółowym rozumieniu podejmowanie decyzji obejmuje:

Samodzielność w podejmowaniu decyzji

Samodzielność w podejmowaniu decyzji to działanie w oparciu o intuicję i dotychczasowe doświadczenia.

Wyciąganie wniosków

Umiejętność przetwarzania i selekcjonowania dużej ilości informacji

Krytyczne myślenie

Wchodzenie w dyskusję również z autorytetami

Analizowanie i podejmowanie ryzyka

Odwaga w podejmowaniu decyzji lub działań, nawet w przypadku braku kompletnej ilości informacji i danych.