Współpraca

Jednym z najważniejszych elementów firmy jest efektywny, zgrany zespół, w którym panuje przyjazna atmosfera, a jego członkowie mają ze sobą dobre relacje i komunikują się w jasny i zrozumiały sposób.

W szczegółowym rozumieniu współpraca obejmuje:

Inteligencja społeczna

Inteligencja społeczna czyli zdolność do komunikowania się w prosty i bezpośredni sposób, a także wchodzenia w relacje międzyludzkie. Inteligencja interpersonalna, obejmuje umiejętność współpracy, skutecznej komunikacji, a także rozpoznawania motywów i emocji innych ludzi.

Umiejętność komunikowania się w przejrzysty sposób

Zdolności komunikacyjne wpływają m.in. na efekty pracy i relacje w firmie. Mają szczególnie duże znaczenie w zawodach, takich jak specjalista ds. obsługi klienta czy public relations.

Umiejętność pracy w zróżnicowanym kulturowo środowisku

Kompetencje międzykulturowe, rozumiane jako postawa wobec współpracy z przedstawicielami innych kultur, to ważny element pracy zespołowej.

Praca projektowa i włączanie innych w swoje działania

Myślenie projektowe, czyli zdolność do prezentowania i rozwijania sposobów pracy dla osiągnięcia pożądanych wyników.

Zdolność pracy zdalnej

Zdolność do współpracy wirtualnej w sposób wydajny, zaangażowany i wykazujący obecność w pracy wirtualnego zespołu.