Zarządzanie i przywództwo

Lider to charyzma i magnetyczna osobowość. Patrząc na lidera widać pasję i zaangażowanie w to, co robi. Główne cechy lidera to wysoka efektywność, pewność siebie i umiejętność budowania fantastycznych relacji. To osoba, która ma bardzo dobrą intuicję w stosunku do innych ludzi. Doskonale potrafi wykorzystać potencjał członków swojego zespołu. Prawdziwy lider dba o rozwój swoich pracowników, ponieważ zdaje sobie sprawę, że o sile zespołu decyduje jego najsłabsze ogniwo.

W szczegółowym rozumieniu przywództwo obejmuje:

Pewność siebie

Świadomość swoich talentów i umiejętności. Pewność siebie w relacjach.

Przewodzenie innym

Lider to osoba, która przyciąga innych ludzi jak magnes. Ludzie sami chcą za nim podążać, chcą go naśladować – ze względu na wartości które wyznaje, postawy którymi się kieruje i sposób działania. Łatwo zaobserwować u niego spójność pomiędzy tym co mówi, a tym co robi. Lider to osoba posiadająca autorytet. To ktoś, kto przewodzi ludziom w sposób bardzo naturalny. Nie z pozycji siły, czy stanowiska, ale swojej osobowości.

Umiejętność radzenia sobie ze stresem

Stres w wielu zawodach wydaje się nieunikniony, gdyż jest częścią kultury lub środowiska, w którym działa dana organizacja. W takim przypadku wyzwanie polega na rozpoznaniu czynników stresu oraz wypracowaniu, a następnie wdrożeniu strategii i mechanizmów poradzenia sobie z nim.

Podejmowanie wyzwań

Postrzeganie wyzwań i problemów jako szans.

Zaangażowanie

Wytrwanie w dążeniu do celu i realizacji zadań.

Inteligencja emocjonalna

Znajomość siebie. Zarządzanie emocjami. Znajomość potrzeb i problemów swoich współpracowników. Empatia.

Myślenie strategiczne

Myślenie w kategoriach długoterminowych. Wyznaczanie celów strategicznych.